ประวัตินักเขียน

  • ผู้จัดการห้องเรียนขงจื่อ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

  • อาจารย์พิเศษคณะศิลปะศาสตร์ วิชาภาษาจีน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

  • ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

  • ปริญญาโท  Beijing Normal University ปักกิ่ง ประเทศจีน

ติดต่อเรา จีนศาสตร์ (Chinesesci) 

14/155 M6 Jomthong Jomthong Bangkok 10150
Tel: 095-353-6526
arrow&v

อัพเดทล่าสุด

ติดต่อเรา จีนศาสตร์ (Chinesesci)

14/155 M6 Jomthong Jomthong Bangkok 10150
Tel: 095-353-6526

© 2019 ChineseSCI.com